Контакти


Идентификация: BIC: ABIEBGS1
Лицензи и разрешения:

Разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник с решение № 21-ИП/31.03.1999 г. на КЦКФБ. „АБВ-Инвестиции“ ЕООД е вписано в регистъра на инвестиционните посредници с Удостоверение № РГ-03-0190/06.04.2000 г. на ДКЦК. Дружеството е прелицензирано от Комисията за финансов надзор с лиценз № РГ-03-0190/10.04.2006 г.

Клиентска сметка:
 Тексим банк АД, BIC: TEXIBGSF
IBAN: BG79TEXI95451005175202

Адрес: гр.Варна улица. „Цар Асен“ 20
телефони за връзка: 052 601 594; 052 601 592

 

Нашите сътрудници:

Драган Драганов
Веселка Андреева

Екатерина
Надежда